จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดอ่างทอง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น.

          นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดแถลงข่าวงานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 8 ประจำปีพ.ศ.2561 และงานกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก (ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561


เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางศิรินาท ศุภบุญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก , นายศักดา พุกประเสริฐ ปลัดอําเภอป่าโมก และ นายศราวุธ เผ่าพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 8 ประจำปีพ.ศ.2561 และงานกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก (ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561) ณ บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านกลองเอกราช หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เปิดงาน "รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง และฉลอง 123 ปี เมืองอ่างทอง" ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม พ.ศ.2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน "รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง และฉลอง 123 ปี เมืองอ่างทอง" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสระเกษ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันของชาติ “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561”


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันของชาติ “เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดแถลงข่าวงาน "รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง และฉลอง 123 ปี เมืองอ่างทอง"


เมื่อวันพฤหัสดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง , นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง , และผู้แทนจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง แถลงข่าวการจัดงาน "รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง และฉลอง 123 ปี เมืองอ่างทอง" ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง