โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) จ.อ่างทอง ดำเนินโครงการอาหารเช้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน


เมื่อวันพฤหัสดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น.

          นายณรงณ์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) ได้เชิญสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาหารเช้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง จัดเปิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำอำเภอป่าโมก


เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.

          พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในการเปิด “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (รอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายพลเรือน) พันเอกณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมในพิธี

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561


 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในโครงการ ณ ถนนเทศบาล 16 (สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ) เทศบาลเมืองอ่างทอง ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดการแข่งขัน มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05.30 น.

          นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  ณ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เปิดงาน "มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2561


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น.

           นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แถลงข่าวการจัดงาน "มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2"


วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง , นายวรเชษฐ เศวตพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  , นางปราณี จันทวร ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดอ่างทอง และนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี) ณ บริเวณ อุโบสถวัดขันอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง จัดงาน"วันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561"


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561"  ณ บริเวณบึงกลีบเมฆ ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง