ป.ป.ส. ภาค 1 สนับสนุนกิจกรรมปั้นดาวสู่ฟ้า เพื่อสร้างเยาวชน 3 จังหวัดนำร่อง ให้เป็นนักข่าวน้อยคอยอาสาพาห่างยา


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมในโครงการ ปั้นดาวสู่ฟ้า กิจกรรมนักข่าวน้อยคอยอาสาพาห่างยา รุ่นที่ 1 โดยมี นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 เป็นประธานเปิด ณ ค่ายพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง จัดค่ายปลุกจิตสำนึกพัฒนาศักยภาพคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562

        พอ.ดร.ศุภณัฐ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้จัดให้มีการอบรมผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 50 คน ในโครงการค่ายปลุกจิตสำนึกพัฒนาศักยภาพคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน เป็นการบูรณาการร่วมกับ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.

           นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชปักษี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.

          นายเกษม วัฒนา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มองถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอจังหวัดอ่างทอง ในการต้อนรับ


สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง จัดแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดอ่างทอง หมวด กฉ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. 

          นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานงานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดอ่างทอง หมวด กฉ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดงาน “Like อ่างทอง กดไลค์ ใช่เลย” ( 19 -21 ตุลาคม 2561)


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น.

           นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “Like อ่างทอง กดไลค์ ใช่เลย”  โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดงานมหกรรมรวมพล คนพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

          นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน รวมพลคนพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ปี 2561 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง