สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดงานมหกรรมรวมพล คนพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

          นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน รวมพลคนพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ปี 2561 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จัดงานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง


เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12.30 น. 

           นายรัฐฐะ สิริทรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดโครงการ "เด็กหัวใส ไม่พึ่งยา"เยาวชน 3 จังหวัด (อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี)


เมื่อวันที่ 13 - 16 กันยายน พ.ศ.2561 

          นายรัฐฐะ สิริทรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด โครงการ "เด็กหัวใส ไม่พึ่งยา" ฝึกอบรมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมซีแอล การ์เด้นอินท์ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นักเรียน และครูจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ และองค์กรนักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะ บริเวณที่จอดรถประจำทาง


เมื่อวันพฤหัสดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

          นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียน และครูจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ และองค์กรนักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะ บริเวณที่จอดรถประจำทาง และบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ควบคุมและอำนวยความปลอดภัยการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและอำนวยความปลอดภัยการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง  ณ ศูนย์ควบคุมและอำนวยความปลอดภัยการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จัดแถลงข่าวงานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง


เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17.30 น. 

           นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานแถลงข่าว งานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ"


เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น.

          นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง