เรือนจำจังหวัดอ่างทอง จัดงาน "วันรวมพลคน TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561"


เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.

          นายรัฐฐะ สิริทรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน  "วันรวมพลคน TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561" ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


อำเภอป่าโมก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จัดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.

          นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ท่าทรายแม่น้ำเจ้าพระยา วัดท่าสุทราวาส ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดงาน "อ่างทองหนองเจ็ดเส้น มินิมาราธอน : แต่งชุดไทย วิ่งรอบอ่าง ตามหาออเจ้า"


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน "อ่างทองหนองเจ็ดเส้น มินิมาราธอน : แต่งชุดไทย วิ่งรอบอ่าง ตามหาออเจ้า" ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอ่างทอง” ประจำปี 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางทักษิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอ่างทอง” ประจำปี 2561 ในงาน " 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สงกรานต์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ... สงกรานต์หรรษา ตามหา ออเจ้า" ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ้ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เปิดงาน " 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สงกรานต์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ... สงกรานต์หรรษา ตามหา ออเจ้า"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11.00 น

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน  " 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สงกรานต์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ... สงกรานต์หรรษา ตามหา ออเจ้า" ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน พ.ศ.2561 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจรถตู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมจัดเตรียมรถให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน


เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกตรวจรถตู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง สี่แยกอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการเดินรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร สงกรานต์ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"


เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

           นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการเดินรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร สงกรานต์ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" โดยความร่วมมือของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง สี่แยกอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง