จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันครบรอบ 1 ปีสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีข้าราชการและประชาชนร่มกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ แว่นสวยโลกใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอไชโย


เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการแว่นสวยโลกใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัด ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2 ต.ตลาดกรวด จำนวน 25 ครัวเรือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560”


เมื่อวันพฤหัสดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.

           นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560” ณ บริเวณหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมธงชาติธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในกิจกรรมธงชาติธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่า อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2560


เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.

           นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 โดย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.

          นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเทพบูชิต วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง