จังหวัดอ่างทอง แถลงข่าวงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง และพันตำรวจเอกธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง แถลงข่าวการจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่า อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จัด "โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยานปันรัก สู่โรงเรียนที่ขาดแคลน"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอางทอง ร่วมกับ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบจักรยานตาม "โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยานปันรัก สู่โรงเรียนที่ขาดแคลน" ณ อาคารสำนึกรักษ์บ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง พิธีเปิดตลาดประชารัฐสุขใจ "ตลาดใต้ร่ม" ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น


เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ทำพิธีเปิดตลาดประชารัฐสุขใจ "ตลาดใต้ร่ม" อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เปิดงานอ่างทองพรรณไม้งามครั้งที่1 "เสกสรรค์พรรณไม้ถวายพ่อหลวง" ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน อ่างทองพรรณไม้งามครั้งที่1 "เสกสรรค์พรรณไม้ถวายพ่อหลวง" ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ่างทอง


เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น.

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณจุดบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บริเวณแยกเข้าวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เปิดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.

          นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง เดินรณรงค์ในโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง และบริเวณสี่แยกบ้านรอ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันคนพิการทุกประเภทจังหวัดอ่างทอง ภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยังยืนประจำปี 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.

          นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560 ที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญต่อสังคมบูรณาการด้านการเข้าถึง และการเสริมสร้างพลังเพื่อคนทั้งมวล นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันคนพิการสากลตามแนวขององค์การสหประชาชาติ และยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังคนพิการที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม